Bivirkninger

Røg er skadelig for lungesundheden. Uanset om der brændes træ, tobak eller cannabis, frigives toksiner og kræftfremkaldende stoffer fra forbrænding af materialer. Røg fra forbrænding af cannabis har vist sig at indeholde mange af de samme toksiner, irritanter og kræftfremkaldende stoffer som tobaksrøg. En potentiel trussel mod dem med svækket immunsystem er skimmelsvampen Aspergillus, der kan forårsage lungesygdomme. Den kan vokse på cannabisplanten og forårsage alvorlige problemer hos lungepatienter samt mennesker med et sundt immunsystem. Læs mere i e-bogen. Der er behov for yderligere undersøgelser af de sundhedsmæssige virkninger, der er forbundet med eksponering for cannabis under graviditet og amning, især undersøgelser, der undersøger virkningerne af de cannabisprodukter, som kvinder bruger i dag, doseringsmønstre, og deres brug af andre stoffer. Det, vi ved, opfordrer imidlertid allerede til forsigtighed, da det endocannabinoide system er vejledende for nervers udvikling, og cannabinoider, der indtages under graviditet, kan trænge ind i fosterets hjerne. Aktuel forskning på cannabis indikerer, at... Læs meget mere om cannabis' indflydelse på graviditet og amning i e-bogen. Undersøgelser har vist, at et sundt, fungerende endocannabinoidsystem er påkrævet for, at en hjernen, der udvikler sig, kan modne korrekt. I ungdomsårene er den udviklende hjerne ganske sårbar. Interferens med de naturlige forandringer, der fører til en sund voksen hjerne, kan dramatisk ændre hjernes modning. Forskning har indikeret, at fysisk sunde teenagere, der kronisk forbruger tunge doser af THC, er i sundhedsrisiko. Det er værd at bemærke, at selv om der ikke er nogen langtidsundersøgelser af CBD, har de, der behandler børn med CBD, ikke rapporteret nogen negative effekter. Læs mere om bivirkninger ved cannabisindtagelse hos børn og unge i e-bogen. Flere patienter stopper deres cigaretrygning, og vi ser store forbedringer inden for hjertekarsundhed for dem, der holder op. I modsætning hertil ses en hyppigere brug af cannabis rundt om i verden. Det er derfor nødvendigt til at vende opmærksomheden mod at forstå sikkerhedsprofilen for anvendelse af cannabis. Undersøgelser har ikke knyttet cannabisbrug, selv på lang sigt, med forhøjede risici for ugunstige kardiovaskulære tilstande i sunde individer. Forskning har konkluderet, at selv om tobak og cannabis har lignende kemiske egenskaber, kan cannabisrøg, der indeholder cannabinoider og terpener være... Læs meget mere om hjertekarsygdomme og bivirkninger ved cannabisforbrug i e-bogen. Cannabis bliver ofte sat i sammenhæng med hæmmet indlæring og dårlig hukommelse. Anerkendt international forskning viste for år tilbage, at cannabis giver varige skader i hjernen. Forskningsprojektet blev dog sidenhen voldsomt kritiseret for den metode, undersøgelsen lagde til grund for, da forsøgspersonernes skader i hjernen, kunne have været forårsaget af det miljø de opvoksede i. I socialt belastede miljøer er der risiko for, at børn ikke får stimuleret deres intellekt tilstrækkeligt. Derfor var det med til at starte en større debat om, hvilken effekt cannabis egentlig har på den menneskelige hjerne. Læs meget mere om cannabis' indflydelse på den menneskelige hjerne i e-bogen. Generelt tåler patienterne fint fuldspektret medicinsk cannabis, men kendte bivirkninger er for eksempel humørændringer, søvnløshed og hjertebanken. Andre kan være latterudbrud, sultfølelse, sløvhed og øget følsomhed overfor farver og musik. I forhold til mange andre medicinske præparater, er bivirkninger ved medicinsk cannabis milde, og mange af disse symptomer vil forsvinde i løbet af en periode på 14 dage. Størstedelen af bivirkningerne ved medicinsk cannabis, må forbindes med overdosering. Det er dog værd at bemærke, at der aldrig er rapporteret dødsfald forbundet med overdosering af cannabis.   Hvis patienten i forvejen anvender medicin, der kan påvirke leverfunktionen, er det vigtigt, at de får kontrolleret deres levertal løbende. En bivirkning ved cannabis kan muligvis være yderligere leverpåvirkning i kryds med anden medicin, men igangværende og ny forskning vil belyse dette emne indenfor den kommende fremtid. Langtidseffekt ved brug af medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin er ikke fuldstændig klarlagt. 10 – 20 % er i risikozonen for at udvikle en psykologisk afhængighed af medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin ved regelmæssig brug. Til sammenligning bliver patienter i behandling med morfin-præparater afhængige i 20 – 50 % af tilfældene.   I følge Lægemiddelstyrelsens indrapporteringer baseret på internationale kliniske undersøgelser af cannabisbaserede lægemidler som Sativex, Nabilone og Marinol, kan THC-holdige produkter blandt andet give flg. bivirkninger:   .	Træthed .	Svimmelhed   .	Ændret stemningsleje  .	Angst .	Påvirkning af koncentration og hukommelse .	Risiko for blodtryksfald/besvimelse  .	Depression .	Hallucinationer .	Paranoia .	Vrangforestillinger  .	Selvmordstanker

Generelt tåler patienterne fint fuldspektret medicinsk cannabis, men kendte bivirkninger er for eksempel humørændringer, søvnløshed og hjertebanken. Andre kan være latterudbrud, sultfølelse, sløvhed og øget følsomhed overfor farver og musik. I forhold til mange andre medicinske præparater, er bivirkninger ved medicinsk cannabis milde, og mange af disse symptomer vil forsvinde i løbet af en periode på 14 dage. Størstedelen af bivirkningerne ved medicinsk cannabis, må forbindes med overdosering.

 

 

Der er til dags dato aldrig rapporteret dødsfald forbundet med overdosering af cannabis

Hjernen

Cannabis bliver ofte sat i sammenhæng med hæmmet indlæring og dårlig hukommelse. Anerkendt international forskning viste for år tilbage, at cannabis giver varige skader i hjernen. Forskningsprojektet blev dog sidenhen voldsomt kritiseret for den metode, undersøgelsen lagde til grund for, da forsøgspersonernes skader i hjernen, kunne have været forårsaget af det miljø de opvoksede i. I socialt belastede miljøer er der risiko for, at børn ikke får stimuleret deres intellekt tilstrækkeligt. Derfor var det med til at starte en større debat om, hvilken effekt cannabis egentlig har på den menneskelige hjerne. Læs meget mere om cannabis' indflydelse på den menneskelige hjerne i bogen.

Hjertekarsygdomme

Flere patienter stopper deres cigaretrygning, og vi ser store forbedringer inden for hjertekarsundhed for dem, der holder op. I modsætning hertil ses en hyppigere brug af cannabis rundt om i verden. Det er derfor nødvendigt til at vende opmærksomheden mod at forstå sikkerhedsprofilen for anvendelse af cannabis. Undersøgelser har ikke knyttet cannabisbrug, selv på lang sigt, med forhøjede risici for ugunstige kardiovaskulære tilstande i sunde individer. Forskning har konkluderet, at selv om tobak og cannabis har lignende kemiske egenskaber, kan cannabisrøg, der indeholder cannabinoider og terpener være... 

Lungesygdomme

Røg er skadelig for lungesundheden. Uanset om der brændes træ, tobak eller cannabis, frigives toksiner og kræftfremkaldende stoffer fra forbrænding af materialer. Røg fra forbrænding af cannabis har vist sig at indeholde mange af de samme toksiner, irritanter og kræftfremkaldende stoffer som tobaksrøg. En potentiel trussel mod dem med svækket immunsystem er skimmelsvampen Aspergillus, der kan forårsage lungesygdomme. Den kan vokse på cannabisplanten og forårsage alvorlige problemer hos lungepatienter samt mennesker med et sundt immunsystem...

Graviditet og amning

Der er behov for yderligere undersøgelser af de sundhedsmæssige virkninger, der er forbundet med eksponering for cannabis under graviditet og amning, især undersøgelser, der undersøger virkningerne af de cannabisprodukter, som kvinder bruger i dag, doseringsmønstre, og deres brug af andre stoffer. Det, vi ved, opfordrer imidlertid allerede til forsigtighed, da det endocannabinoide system er vejledende for nervers udvikling, og cannabinoider, der indtages under graviditet, kan trænge ind i fosterets hjerne. Aktuel forskning på cannabis indikerer, at... Læs meget mere om cannabis' indflydelse på graviditet og amning i bogen.

Børn og unge

Undersøgelser har vist, at et sundt, fungerende endocannabinoidsystem er påkrævet for, at en hjernen, der udvikler sig, kan modne korrekt. I ungdomsårene er den udviklende hjerne ganske sårbar. Interferens med de naturlige forandringer, der fører til en sund voksen hjerne, kan dramatisk ændre hjernes modning. Forskning har indikeret, at fysisk sunde teenagere, der kronisk forbruger tunge doser af THC, er i sundhedsrisiko. Det er værd at bemærke, at selv om der ikke er nogen langtidsundersøgelser af CBD, har de, der behandler børn med CBD, ikke rapporteret nogen negative effekter...